7. sjednica OV: "Isplata pomoći umirovljenicima"

7. sjednica OV: "Isplata pomoći umirovljenicima"

Radi cjelovitog informiranja javnosti nužno je uočiti da Poslovnik o rado Općinskog Vijeća Općine Gornji Mihaljevec, ne predviđa mogućnost, a time niti obavezu da sjednicama Općinskog vijeća bude nazočan Načelnik Općine.  U sadržaju Poslovnika se predviđa da predlagač Odluka bude nazočan tj. po izvješću Radnog tijela koje je raspravljalo o prijedlogu Odluke, pa time i Načelnik kada se raspravlja o Odluci koju je on predložio.  Ukoliko Vijeće ocijeni da je za raspravu o nekom prijedlogu ili pitanju neophodno mišljenje načelnika, a načelnik nije dostavilo svoj stav i mišljenje, vijeće može odlučiti da odgađa raspravu o tom prijedlogu ili pitanju.  Znači Načelnik mora dostaviti svoj stav i mišljenje prije sjednice Vijeća.

Važno je ovdje uočiti da se radi o Odlukama koje nisu u nadležnosti Općinskog načelnika. O Odlukama Načelnika Općine Vijeće ne odlučuje niti daje svoje mišljenje, već je Načelnik dužan u svom izvješću o radu upoznati Vijeće o svom radu.

Kako sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec u pravilu saziva Načelnik Općine preko JUO, a ne Predsjednik Općinskog vijeća (dokaz: Načelnik Općine nalaže JUO da pripremi materijale za sjednicu i kada da sazove sjednicu, te po kom dnevnom redu. Pozivi za sjednicu nisu potpisani od strane Predsjednika Općinskog vijeća, što dovodi u pitanje zna li uopće Predsjednik Vijeća da je sazvana sjednica Općinskog vijeća, prije nego dobije poziv za sjednicu.)

Tako je na 7 sjednici OV bila točka dnevnog reda „Prijedlog suglasnosti Općinskoga vijeća na odluku načelnika za isplatu pomoći umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65. godina.“  Točka dnevnog reda je trebala biti Prijedlog Odluke za isplatu pomoći umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65 godina. Prijedlog Odluke podnosi predsjednik Općinskog vijeća na temelju sredstava osiguranih u proračunu za tu namjenu. On daje prijedlog iznosa za svaku kategoriju građana te o predloženim iznosima svaki vijećnik može dati svoje mišljenje i prijedlog, ali bitno je da se mogu utrošiti samo sredstva koja su osigurana za tu namjenu u proračunu. Svrha ove odluke koju donosi Općinsko vijeće bi trebala biti da se opiše način na koji određene skupine građana mogu ostvariti svoja prava i dokumentaciju koju moraju pritom priložiti s ciljem namjenskog i transparentnog trošenja proračunskih sredstava.  Da se u Općini provodi politika monopolističkog upravljanja pod plaštom demokracije, ova točka je školski primjer.  Naime „Prijedlog suglasnosti za Odluku Načelnika“ nije dostavljen uz materijale za sjednicu, već je dostavljena „Odluka načelnika za isplatu pomoći umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65. godina“.

Te je očigledno da se Načelnik općine želi sakriti iza svoje manipulirajuće Odluke iza odluke Općinskog vijeća suprotno Poslovniku u radu Vijeća.  Odluku o isplati „Uskrsnice“ umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65. godina je donio Načelnik Općine, a ne Općinsko vijeće. 

Iako Odluka nije objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine u rubrici „Odluke načelnika“, već uz javni poziv umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65. godina koji je objavljen u prozorčiću „najnovije“ vidljivo je da je Načelnik donio Odluku 29. ožujaka 2022. godine, te mu opće nije bilo važni mišljenje Općinskog vijeća koje je taj dan započelo sa sjednicom u 19:30 sati koja je trajala duboko u noć. To znači da je Odluka donesena prije mišljenja Općinskog vijeća ili je Načelnik bio toliko siguran da je njegovo Općinsko vijeće potvrditi Odluku, da je donio Odluku prije sjednice, jer nije za očekivati da je Odluku potpisao u 23:00 sati 29.03.2022. godine.

Za uočiti je da je ovim spinom načelnik samo želi pokrića za neispunjenje svojeg obećanja kada nije podijelio novčanu pomoć za Božić 2021. godine umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65. godina, da će podijeliti veću pomoć za Uskrs („Uskrsnice“).

Do sada su takvi oblici pomoći umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65. godina u Općini iznosili 200,00 kn po osobi s mirovinom manjom od 2.500,00 kn.  U Odluci za „Uskrsnice“ Načelnik je odlučio dati osobama s mirovinom od 0,00 – 1.500,00 kn povećan iznos tj. 400,00 kn, a osobama od 1.500,01 – 2.500,00 kn i dalje 200,00 kn.  Po tko zna koji puta načelnik je lažnim obećanjima o povećanju „Uskrsnice“ jer nije isplatio „Božićnicu“ prevario umirovljenike s mirovinom od 1.500,01 – 2.500,00 kn.

Ostalo je nepoznato je li ta uskrata bila nužda da u Proračunu Općine ostane novaca za plaću Načelnika ili za pokrivanje povećanih troškova kod izgradnje Parka mladosti, što će pokazati izvješće o realizacija Proračuna Općine.

To više što na sjednici Socijalno vijeće koje ima predsjednika i šest članova nije iznijelo svoje mišljenje o predmetnoj Odluci.

Kada se već pružila prilika, a temeljem obećanja Načelnika o povećanom iznosu, kad ga je vijećnik Boris Resman pitao zašto nije isplatio „Božićnicu“, Resman je sada predložio da kada se već odlučilo da će se stupnjevati umirovljenici prema primanjima, za kategoriju od 0,00 kn – 1.500 kn kuna isplati po 800,00 kn, a umirovljenicima od 1.500,01 – 2.500,00 kn isplati 500,00 kn.  Vladajući na čelu s Načelnikom su s rezignacijom odbacili takav prijedlog, rugajući se Resmanu na navodnom neznanju.

I ovdje valja uočiti da je rasprava bila farsa, jer odluka o visini isplate ničim nije potkrijepljena,  tj. Vijeću nije predočen trošak koji će imati navedena Odluka, niti kojem broju umirovljenika će biti isplaćena koja količina novaca.  To je samo još jedan u nizu dokaza da u Općini nije transparentna politika i plansko trošenje novaca poreznih obveznika, već se sve radi o kampanji, od prilike do prilike što neupitno vodi u bankrot Općine. Potpuno je nevažno rade li to Načelnik i vladajući namjerno ili iz neznanja. 

A već se šire glasine, sada kada su zadužili Općinu do grla, da se Načelnik više neće kandidirati za sijedeći mandat?  Tko će vraćati dugove u slijedećih deset godina?

Na sjednici nije donesen nikakav akt suglasnosti od strane Općinskog vijeća za Načelnikovu Odluku.

Stoga je farsa glasovanjem o Odluci načelnika ništa drugo nego silovanje demokracije i skrivanje samovolje Načelnika iza navodnih odluka Općinskog vijeća, jer Odluku o novčanoj pomoći nije donijelo Općinsko vijeće, nego Načelnik i demokratski bi bilo da odgovara za svoju Odluku i obrazloži je javnosti (građanima), a ne samo svojoj većini u Općinskom vijeću.

Odluka o isplati pomoći umirovljenicima ( i osobama bez mirovine  starijima od 65 godina) povodom Uskrsnih blagdana u 2022. godini - original (pdf)

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.