7. sjednica OV: „Odluka o skupljanju komunalnog otpada“

7. sjednica OV: „Odluka o skupljanju komunalnog otpada“

Po završenom aktualnom satu  pristupilo se donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec.  Mišljenje i prijedloge za usklađivanje odredbi Odluke kako bi se zaštitila prava građana od monopolizma trgovačkog društva koje pruža javnu uslugu zbrinjavanja komunalnog otpada ispred Kluba oporbenih vijećnika iznio je vijećnik Željko Dvanajščak.

Upitao je predlagača zašto se nije poštivao Poslovnik o radu Općinskog vijeća i zašto se nisu materijali za sjednicu dostavili najmanje pet dana prije sjednice, već su se dostavili dan ranije. Da kršenje Zakona čak i vlastitog Poslovnika Općine bude još bahatije, na sjednicu je vijećnicima stavljen na stol novi prijedlog Odluke. Zatim je upitao je li se uzeo u razmatranje prijedlog izmjena i dopuna Odluke koje je dostavilo Društvo potrošača Međimurja te je ukazao na  predviđene nesrazmjerno velike ugovorne kazne za građane (korisnike usluga), to više što sredstva od kazni ne idu u Proračun općine već idu pružatelju usluge kao sastavni dio cijene javne usluge.

Ujedno je neprihvatljivo da se građanima nameće potpisivanje Ugovora prema navedenoj odluci u kojoj se njih obvezuje na plaćanja „ugovorne kazne“, a ugovorna kazna nije predviđena za davatelja usluge, ako on ne izvrši svoje obaveza.  Predlagač je pokušao objasniti da je kažnjavanje pružatelja usluge određeno Ugovorom, naravno kojeg Općina nije dala na javnu raspravu, niti je zatražila mišljenje savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih udruga te je vezano za to Državni inspektorat izrekao Načelniku općine i kaznu, koju on doduše pokušava osporiti sudskim putem. Doduše ne zna se je li spor plaća Općinskim novcem ili privatno, jer kazna je izrečena Načelniku Općine kao fizičkoj osobi u pravnoj osobi, pa ne može sudski spor plaćati novcem iz Proračuna općine.

Upućena je velika zamjerka predlagaču zašto prijedlog odluke nije dat na javnu raspravu građanima što je zakonska obaveza (ili u Općini Gornji Mihaljevec, hrvatski zakoni ne vrijede), te je čak isfingirano da je materijal stavljena na e-savjetovanje (što je urađeno naknadno, jer je materijal bio pod „najnovije“ i tek kada je Društvo potrošača Međimurja poslalo svoje primjedbe i prijedloge je prebačeno i pod „e-savjetovanje“, ali bez kako je propisano obrasca za savjetovanje. Tu nema informacije od kada do kada je savjetovanje otvoreno, što stavlja građane u nedoumicu, a niti imaju obrazac preko kojeg daju svoje primjedbe, a ni kome ni kako. Nije objavljeno ni Izvješće o provedenom savjetovanju, što također mora biti po zakonu, pa čak vijećnicima nije  dano na uvid ni mišljenje Društva potrošača Međimurja i ne raspravlja se o predloženom.

Zašto prijedlog Odluke nije dostavljen u VMO koji bi proveli zborove građana da se dobije što kvalitetnija i pravednija Odluka za građane?

Konstatirao je da predloženu Odluku oporba ne može podržati, jer je na izrazitu štetu građana, te predložio da se provede kvalitetna javna rasprava.

Naravno, vladajući su izrugivanjem i omalovažavanjem odbili sve prijedloge i mišljenje oporbe, a dostavljene prijedloge od strane DPM nisu željeli ni raspravljati, te je odluka kojom se građani mogu kazniti, ako to želi davatelj usluge i do 1000,00 kn recimo za „kad odlaže otpad pored spremnika ne koristeći odgovarajuće vrećice s logotipom davatelja javne usluge“.  Stoga ako susjed želi napakostiti susjedu, dovoljno je da pored susjedove kante stavi smeće u običnu vrećicu i susjed će platiti kaznu 1.000,00 kn.  Potpuno neprihvatljivo da se davatelju javne usluge da pravo provoditi kontrolu ispunjavanja obveza korisnika javne usluge čak i bez prisustva komunalnog redara.  Nismo valjda građane prodali tj. dali u koncesiju davatelju usluge.

Vladajuća većina, nije uvažila nijednu primjedbu, te je njihovom većim bez glasova oporbe koji su glasalo protiv donesena Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec, koja nije usklađena s hrvatskim pozitivnim zakonima, a uvode se elementi robovlasništva u Općini Gornji Mihaljevec.

Također se obavještavaju mještani da se ovom Odlukom nakon godine dana opet povećava cijena odvoza komunalnog otpada. U osnovnoj cijeni od 62,00 kune uključeni je 1 odvoz komunalnog otpada mjesečno, a svaki sljedeći odvoz povećava se za 19,00 kuna.  To je povećanje od 5,00 kuna, nije puno, ali treba mještane o tome obavijestiti, a ne da se sve radi u tajnosti.

Jedino pozitivno je to što će sada Općina financirati 100% cijenu odvoza komunalnog otpada osobama koje primaju socijalnu pomoć dok će samačkim i staračkim domaćinstvima iznad 65 godina financirati 50%.

Kako bi građani Općine bili upoznati što se događa u Općini, kada to već vladajući u Općini preko osam godina skrivaju od građana, a ako se nešto sazna onda „cure informacije“ , javno objavljujemo Odluku u obliku kakva je prihvaćena na sjednici Općinskog vijeća, jer nam iskustvo govori da često Načelnik mijenja sadržaj dokumentna koji su usvojeni na sjednici Općinskog vijeća.

Ujedno objavljujemo mišljenje i prijedlog Društva potrošača Međimurja, jer mišljenje udruge „Međimurski potrošač“ čiji su predstavnici u Savjetu za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Gornji Mihaljevec, nema (nije objavljeno, niti se spominjalo na sjednici).

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec (original – pdf)

Izmjene i dopune na Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec od DPM (original – pdf)

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.