Neuspjela 8. sjednica Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec

Neuspjela 8. sjednica Općinskog vijeća Gornji Mihaljevec

Dana 20.05.2022. godine u kasnim popodnevnim satima vijećnici Općinskoga vijeće Općine Gornji Mihaljevec su zaprimili poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća s opsežnim dnevnim redom od 13 točaka zakazanu sa 24.05.2022. godine.

Oporba GM je na zajedničkoj sjednici donijela zaključak da se neće odazvati navedenoj sjednici i zakazano vrijeme iz razloga što vladajući uporno krše Poslovnik o radu Općinskoga vijeća, te bahatošću nameću svoju volju. Stoga smo bili prisiljeni iskoristiti raspoložive demokratske metode da vladajuće koji su svi redom s Nezavisne liste Gorana Lovreca, pa u praksi on upravlja kao Načelnik Općine radom Općinskoga vijeća, da ih primoramo da poštuju hrvatske pozitivne propise, te Statut Općine Gornji Mihaljevec i Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.

To iz slijedećih razloga:

 1. Poziv nije svojim potpisom i pečatom ovjerio predsjednik Općinskog vijeća, a kako je poziv dostavljen kao prilog putem elektroničke pošte ne može se smatrati da ima elektronički potpis. Izražavamo opravdanu sumnju da je Dnevni red kreirao Općinski načelnik, a ne Predsjednik Općinskog vijeća, što je nedopustivo, jer Načelnik za svoj rad odgovara vijeću, a ne obrnuto.
 2. Prijedlog Odluka iz točaka 9. – 11. nisu provedeni po proceduri propisanoj Poslovnikom.
 3. Poziv s radnim materijalima nije dostavljen u roku koji propisuje Poslovnik
 4. Točno da se zbog javnosti rada poziv može dostaviti elektroničkim putem, ali po Zakonu o pravo na pristup informacijama mora se i javno objaviti na mrežnim stranica, te uputiti građane da se mogu putem propisanog obrasca prijaviti za nazočnost sjednici Općinskog vijeća. Ne prihvaćamo više da je rad tijela općinske samouprave tajna, što se u mandatu aktualnog Općinskog načelnica provodi.
 5. Predloženi dokumenti su napravljeni u obliku natuknica, što je neprihvatljivo.
  1. Dokument o inventuri nije ispravno napravljen, što znači da ni inventura nije provedena.
  2. Izvještaj o izvršenju proračuna je nezakonit jer nema podataka u prvoj koloni,
  3. Izvještaj načelnikovog rada u polugodišnjem razdoblju je čisto prepisivanje natuknica od prošlih izvještaja, a umjesto argumentiranih pokazatelja rada Načelnika Općine, predstavlja njegov osobni obračun sa Željkom Tomašićem (predsjednik DPM i Društva VETERAN) i bivšim zaposlenicima JUO, koji su zbog mobinga Načelnika raskinuli ugovore o radu.
  4. U Skupštinu trgovačkog društva su očigledno imenovani ljudi, bliski s predsjednikom NK „Jedinstvo“

Tako će biti dok vladajući ne počnu primjenjivati pozitivne hrvatske propise, Statut Općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Ne prihvaćamo više biti demokratski ukras samovolji i bahatosti vladajućih koji vode računa samo o svojim interesima, a potpuno zanemaruju interese mještana, posebno ugroženih kategorija. 

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.