7. sjednica Općinskog vijeća

Ne poštujući Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) koji nalaže da Općina mora na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati pored ostalog:

 • obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka,
 • zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika,
 • obavijest o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad,
 • provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

te dostavu poziva s materijalima za sjednicu Vijećnicima Općinskog vijeća jedan dan prije sjednice, umjesto pet dana kako je to propisano Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, te je time Vijećnicima onemogućeno kvalitetno proučavanja predloženih dokumenata, te zakonska provjera nametnutih odluka, koje se očigledno donose u tajnosti, bez znanja javnosti.

Predsjednik Općinskog vijeća je nepotpisanim i neovjerenim pozivom sazvao 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec održati će se 29. ožujka 2022. godine s potkom u 19:30 sati u prostorijama Doma kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica)  sa slijedećim dnevnim redom: 

 1. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije Općine Gornji Mihaljevec i verifikacija mandata - svečana prisega člana Općinskog vijeća Mladen Borko, Vukanovec
 2. Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
 3. usvajanje izvoda iz zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec
 4. Aktualni sat
 5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzeća za upravljanje SRC Mladost u Gornjem Mihaljevcu
 7. Prijedlog Odluke o visini i raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti članova Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec za 2022. godinu
 8. Prijedlog suglasnosti Općinskoga vijeća na odluku načelnika za isplatu pomoći umirovljenicima i osobama bez primanja starijim od 65. godina.
 9. Ostala pitanja i prijedlozi 

Poziv (original - pdf) 

Ovime javno pitamo građane Općine Gornji Mihaljevec, kako je nama spriječeno da se kvalitetno pripremimo za sjednicu, jesu li zaista nezainteresirani za sadržaje navedenih Odluka koje će donijeti Općinsko vijeće i kako se troši njihov novac?

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.