KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I PROMETNA INFRASTRUKTURA

Komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području Općine Gornji Mihaljevec, a načela komunalnog gospodarstva su propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji do sada nije implementiran u Općini.

Dovoljno je samo podsjetiti da Općina nema zaposlenog komunalnog redara više od godinu dana.

Čak ni u samom središtu Općine nema definiranih javnih prometnih površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, pa se tako vozila parkiraju oko crkve, u dvorištu škole i dječjeg vrtića, ustvari gdje vozač procijeni da mu je najkraće pješačenje do cilja.

Doduše to je posljedica toga što nema uređenih javnih parkirališta, osim ispred trgovine i zgrade Općine.  Ne tako davno djeca su se igrala za vrijeme odmora u dvorištu škole, tete su tu izvodile djecu u šetnju, sada je to parkiralište što je nedopustivo.  Jasno je da su danas svi građani, hvala Bogu, motorizirani, ali Općina im mora osigurati parkiralište za koje neće biti potrebne vještine profesionalca da uspije ući i izaći s parkirnog mjesta,  te da parkiralište ne oduzme slobodan prostor, posebno ne djeci. Ako će biti potrebno zalagati  ćemo se za izgradnju javne garaže da se sačuva slobodni životni prostor.

Parkovi, aleje, drvoredi to su naše želje i zagovaramo da se takvi projekti stimuliraju i sukladno mogućnostima i grade (investiraju). Nužno je definirati  javne zelene površine i osigurati njihovo očuvanje, a centar Općine mora urediti stručnjaci za hortikulturu, a ne Općinski načelnik.

Naša poseban briga su naši preci, naši pokojni sumještani, te se zalažemo da se uređenju groblja posvetiti posebna pozornost.  Groblje ne čine nadzorne kamere za nadzor rada grobara. Groblja koja su po svojim parkovnim obilježjima i značajkama proglašena spomenicima parkovne arhitekture treba održavati i obnavljati sukladno posebnim propisima. U tom smislu zalažemo se za osnivanje javne komunalne firme koja će pored ostalog upravljati i grobljem, čime ćemo omogući ožalošćenoj obitelji da sve formalnosti oko posljednjeg ispraćaja riješe na jednom mjestu i da ne moraju lutati po županiji tražeći adekvatnu uslugu. Zalažemo se i tražimo da se pri tome maksimalno vodi računa o socijalnoj komponenti, jer ukop pokojnika nije luksuz, nego potreba.

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.