Što se to događa u Općini Gornji Mihaljevec

Što se to događa u Općini Gornji Mihaljevec

Samovolja Općinskog načelnika i vladajuće garniture u Općini Gornji Mihaljevec nije novost, to je pravilo  upravljanja Općinom na način da se građene ne pita ništa, ne provode javne rasprave, već se Odluke načelnika samo potvrđuju na sjednicama Općinskog vijeća od strane njegove nezavisne liste. Time se ne poštuje temeljno načelo Statuta Općine da Načelnik odgovara Općinskom vijeću za svoj rad.

Tako je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, koja je nezakonito održana, jer na njoj nije postojao kvorum, ali su nazočni donijeli nekoliko Odluka, koje sada provode u djelo, a da opetovano nisu, sukladno Zakonu, izvršili čak ni e-savjetovanje.

Doduše tome nažalost pogoduju institucije sistema, jer po našim prijavama nepravilnosti iste su poslale Općini Zahtjev za očitovanje po prijavi koju moraju dostaviti u roku od 15 dana. Jasno je da se time ostavlja vrijeme Općini da se pokrije dokumentima za koje je upitno jesu li postojali u vrijeme donošenja Odluka, to je i vrapcima na grani jasno.

Takvim stilom rada donesena je Odluka o osnivanju Komunalnog društva „Park mladosti“ za koje se u javnosti već sada i prije objave natječaja, zna tko će biti direktor, no od svih „komunalnih“ djelatnosti firma će upravljati SRC „Mladost“, a za komunalne udruge su angažirani koncesionari.  

Tako je na mrežnim stranicama Općine objavljeno da su od 01. srpnja 2022. pogrebne usluge na mjesnom groblju povjerene Td „ČAKOM d.o.o.“, te istaknut cjenik iz kojeg nije razvidno koja je cijena pogreba, jer se cijena formira na temelju pojedinih radnji.  Pored toga, da bi se izvršio pokop treba kontaktirati nekoliko telefonskih brojeva i adresa u Općini i Td ČAKOM d.o.o.  Navodno se sada traži koncesionar za upravljanje grobljem. Hoće li to natjerati rodbinu pokojnika da samo kopaju grobove pokazat će vrijeme, jer nedvojbeno je da je cijena ukopa višestruko skuplja nego do sada.

Za ostale komunalne usluge su angažirani koncesionari, a kada je Oporba GM, na sjednici kada se odlučivalo o osnivanju trgovačkog društva postavila upite čime će se baviti komunalno trgovačko društvo „Park mladosti“, vladajući su uvjeravali da će ta firma preuzeti sve komunalne usluge u Općini. Sada je jasno da je sve što se radi u Općini isključivo na korist Općinskog načelnika i njegovih poltrona, a mještani Općine su samo glasački stoj koji za lažna obećanja Gorana Lovreca i njegove nezavisne liste prodaju glasove. Da bi se maskirale takve laži tu i tamo se kome napravi komadić asfalta koji nikamo ne vodi ili zamijene žarulje na javnoj rasvjeti koje godinama ne rade.

Poručujemo građanima da nije za sve kriva Vlada RH, pogledajmo u svoje dvorište, jer u jedinicama lokalne samouprave se kreira cjelokupan život  na području lokalne samouprave. A građani Općine Gornji Mihaljevec žive kako Načelnik i njegova ekipa žele, oduzevši im temeljna prava demokracije na sudjelovanje u odlučivanju.

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.