Dodjela novca udrugama je nepravedna!

Dodjela novca udrugama je nepravedna!

Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2022. godinu (pdf)

Klub oporbenih vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec mora upozoriti građane općine Gornji Mihaljevec na raspodjelu novca iz Proračuna Općine, tj. novaca građana, udrugama koja je duboko nepravedna.

Prije svega, zakoni Republike Hrvatske jasno određuju da se sredstva udrugama dodjeljuju putem javnog poziva, kako bi se precizno mogli sagledati iznosi i namjene raspolaganja javnim novcem. U Općini Gornji Mihaljevec smo svjedoci da se oko 300.000 kuna podijeli putem javnog poziva, a zatim još najmanje toliko putem različitih sufinanciranja i drugih proračunskih stavki, za koje možemo nepobitno utvrditi da su isplaćene za korist političke promocije isključivo Nezavisne liste Gorana Lovreca tj. aktualne vlasti u Općini.

Kriteriji za određivanje visine isplate pojedinim udrugama nisu precizno definirani, i očigledno je da se sredstva ne dijele na transparentan način.

Neki od očitih nedostataka u raspodjeli su:

  • Sastav Povjerenstva za evaluaciju projekta je nestručan, čine ga članovi NL GL bez ikakvih kompetencija, jer niti imaju stručno osposobljenost, a niti su ikada u životu proveli, a još manje kreirali neki projekt. Nema predstavnika udruga i nije u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
  • Nejasno je zašto povjerenstvo za evaluaciju projekta nije javno objavljena i zašto ne okuplja veći broj nezavisnih, ili barem interesno raznovrsnih članova,
  • Nejasno je kako jedne udruge dobivaju desetke pa i preko stotinu tisuća kuna godišnje, dok druge udruge koje imaju više članova, više aktivnosti i rade s djecom, invalidima, braniteljima, potrošačima i drugim ugroženim kategorijama građana, dobivaju i preko deset puta manje,
  • Nejasno je kako neki sportski klubovi dobivaju nekoliko puta veće iznose, nego drugi klubovi,
  • Nejasno je zašto se favoriziraju jedne te iste udruge, dok su neke kontinuirano zapostavljene,
  • Nejasno je zašto se Načelnik Općine za dodjele sredstava izvan Javnog natječaja skriva iza Odluka Općinskog vijeća, kad je takva dodjela isključivo u njegovoj nadležnosti.
  • Nejasno je zašto načelnik optužuje Oporbu da ne podržava nezakonitu dodjelu sredstava grupama na koje su građani najosjetljiviji (djeca i crkva), a u svom devetogodišnjem mandatu nije dodijelio ni kune tim kategorijama.

Jedini kriterij koji se može iščitati iz podjele sredstava je kriterij “politička promocija načelnika”. Najviše sredstava dobivaju one udruge koje vode pojedinci koji su bili ili jesu u vodstvu Općine, te koji su u rodbinskim i prijateljskim vezama s Načelnikom Općine.

Iako se u javnosti razvila percepcija da udruge dobivaju jako puno novaca, većina udruga zapravo dobiva mala sredstva, a tek nekoliko odabranih raspolaže vrlo velikim iznosima. Generaliziranjem, u javnosti se često stvara pogrešna slika da su sve udruge veliki potrošači proračuna, što nije točno, i nije pravedno prema mnogima.

Klub oporbenih vijećnika smatraju da podjela javnog novca u Općini Gornji Mihaljevec mora biti precizno definirana, transparentno provedena, i pravedno raspodijeljena. Kriteriji moraju biti kvalitativno i kvantitativno uređeni i poznati. Javni novac mora služiti razvoju i dobrobiti svih građana općine, a ne samo odabranima. Pravednu podjelu nažalost ne mogu napraviti oni koji sebe stavljaju na prvo mjesto.

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.