RAVNOMJERAN RAZVOJ SVIH NASELJA U OPĆINI GORNJI MIHALJEVEC

Činjenica je da je naselje Gornji Mihaljevec administrativno, političko, kulturno i vjersko središte Općine, ali je nažalost i činjenica velikog nerazmjernog razvoja ostalih naselja. Sva naselja imaju svoje specifičnosti, ali sve je to Općina Gornji Mihaljevec. Mora se pomoći onim naseljima i sredinama koje su iz bilo kojeg razloga ostala zapostavljena da dostignu razvoj administrativno-političkog središta.

Sva naselja Općine su „parkovi prirode“, a politikom stimulacija treba utjecati na ravnomjeran i primjeren razvoj poljodjelskih i turističkih potencijala svakog naselja.

Nužna je decentralizaciju vlasti, te posebnu pozornost i značaj treba dati mjesnoj samoupravi koja će raspolagati dijelom proračuna sukladno zakonu. Mjesni odbori sukladno Zakonu i Statutu Općine imaju pravnu osobnost, te to pravo treba konzumirati na korist mještana.

Nužno je formalno-pravno vratiti naseljima (mjesnim odborima) imovinu koja im je oduzeta lošom privatizacijom, posebno društvene domove koje su mještani izgradili svojim sredstvima i radom. Društveni domovi moraju ponovo postati mjesta okupljanja, zajedništva i solidarnosti sumještana. Svako naselje u Općini Gornji Mihaljevec mora imati dječje igralište i svoj društveni dom s kojim će stanovnici naselja sami upravljati.

U Općini ne smije biti neasfaltiranih puteva, osim šumskih puteva. A priključenje na korištenje javnih usluga ne smije biti opterećenje već podizanje životnog standarda.

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.