UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE, TE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Međimurje je „Cvjetnjak Hrvatske“, a gdje je tu naša Općina? Kada pređemo graničnu rampu u Preseki prema Sloveniji kao da smo ušli u drugi svijet, tamo ljudi brinu o svom okolišu, a takav osjećaj imamo i kada prođemo nekim susjednim Općinama.
 
Pročelja naših zgrada i kuća nisu problem isključivo njihovih vlasnika, to je naše ogledalo, po tome nas turisti i putnici namjernici pamte. Neće nas pamtiti po velebnom zdanju "Parka mladosti".
 
Rijetke su kuće i obiteljska gospodarstva koje tome pridodaju pažnju. Naše bake nisu mogle zamisliti vrt bez cvijeća, a prozore su krasile lončanice od proljeća do jeseni. Ubrzani materijalizam i potrošački mentalitet, te nebriga Općine o tome, je dovelo do stanja kakvo je.
 
Pored ceste nema čak ni table s natpisom „Dobro došli u Općinu Gornji Mihaljevec“.
 
Zalažemo da se stimulira i podupire uređenje pročelja zgrada i kuća posebno uz prometnice. Zalažemo se da se osigura sadni materijal, te provode edukativne radionice o uređenju i održavanju cvijetnjaka.
 
Temeljne životne javne usluge, struja, voda, plin, telefon moraju biti dostupne svakom domaćinstvu, svakoj kući u našoj Općini, a građani imaju pravu odlučiti hoće li ih koristiti ili ne.
 
Zalažemo se da održavanje nerazvrstanih cesta bude prioritet Općine. Neprimjereno je da je u nekim selima asfaltiran dio ceste, a dio ne, te se opet nakon nekoliko stotina metara asfalt nastavlja.
 
Neprimjereno je da su asfaltirani putevi kroz neka sela tako uski da liče na biciklističku stazu, gdje se dva vozila ne mogu mimoići.
 
Neprimjereno je da i takvi putevi nemaju utvrđene bankine niti uređene odvodne kanale, te se za vrijeme kiše pretvaraju u potoke koji vodom pune podrume uz cestu.
 
Neprimjereno je da znakovima i ogledalima nije povećana sigurnost prometa po Općini.
 
Zalažemo se da se otklone ti nedostaci.
 
Evidentno je da je na našim prometnicama sve više biciklista, te je nužno definirati pješačke i biciklističke staze, te se zalažemo za njihovo uređenje i izgradnju, kako bi se biciklisti, pješaci (posebno djeca), a i vozači automobila osjećali sigurno na cesti.
Asfaltirani putevi kroz Općinu se ne održavaju, a kako izgleda vožnja po njima, znaju vozači. Potpuno smo zanemarili da je Općina na najkraćoj transverzali, po kojoj će svakog vozača voditi satelitska navigacija, koji dolazi iz smjera Zagreba i putuje, u Toplice Sveti Martin. Iz tog razloga sve više autobusa prolazi kroz našu Općinu.
 
Mi se zalažemo da im se omogući ugodno putovanje kroz „Cvjetnjak Hrvatske“, kroz Općinu Gornji Mihaljevec.
Učinimo našu općinu mjestom ugodnom za življenje koja brine o svojim mještanima !
 
Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec
Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.