ZAŠTITA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJIH, ZDRAVSTVO, SOLIDARNOST I PARTNERSTVO

Stanje i razvoj društva cijeni se prema stanju najsiromašnijih i najugroženijih, a u Općini nema nijednog čovjeka koji je manje vrijedan od ostalih.

Svi znamo da su državne potpore iz socijalnog programa nedostatne za život dostojan čovjeka.

Zalažemo da Općina kroz socijalni program subvencionira i drugoj javnih usluga, osim zbrinjavanja komunalnog otpada. Zalažemo se da Općina subvencionira plaćanje HRT pristojbe za socijalne kategorije žitelja, jer to im je jedini prozor u svijet, te da im se kupe suvremeni TV prijemnici koji će moći pratiti programe.

Zalažemo se za jače podupiranje projekata civilnog društva od strane Općine, koji imaju ugrađenu socijalnu komponentu.

Zalažemo se za oslobađanje plaćanja komunalne naknade na određeno ili stalno građane i obitelji u potrebi i to prema propisanim kriterijima, a ne primjenom načela „zastare“.

Posebno se zalažemo za jačanje solidarnosti i stimuliranje partnerstva, čime će se zasigurno stvoriti uvjeti za život dostojan čovjeka u starosti, te smislenom organizacijom potpuno isključiti osjećaj napuštenosti i nebrige starijih osoba.

Zalažemo se da se preko socijalnog odbora, angažiranjem gerontodomaćice, a po potrebi i organizacijom hospicija pomaže najugroženijima koji nisu obuhvaćeni popisom Centra za socijalnu skrb.

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

Mi nismo „Velika koalicija“ već grupa stranaka i pojedinaca kojima je dosta podjela i svađa radi očuvanja fotelja, te korištenje političke moći za ostvarenje osobnih interesa i probitaka.